Консультативне відділення

Консультативне відділення надає спеціалізовані діагностично-лікувальні та консультативні послуги хворим серцево-судинними захворюваннями Запорізької області та міста Запоріжжя на поліклінічному етапі та  впроваджує в практику заходи щодо їх профілактики.

На регулярній основі в практику консультативного відділення поліклініки впроваджуються передові досягнення в кардіології: нові методи діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань.

Телефон регістратури: (061) 708-12-81

Роботу  консультативного  відділення очолює завідуюча відділенням, лікар-кардіолог вищої категорії Столяренко Л.В., яка організовує лікувально-діагностичний процес на сучасному рівні та забезпечує координацию планової та ургентної  госпіталізації хворих  у відділення центру з урахуванням показань, профільності, перебігу захворювання.

У складі відділення ведуть консультативний прийом досвідчені та кваліфіковані лікарі, фахівці вищої категорії — шість кардіологів та ревматолог.

На консультацію до консультативного відділення поліклініки КУ «ОМЦССЗ» хворі направляються сімейними лікарями, лікарями вторинної ланки надання медичних послуг, завідувачами  терапевтичними та кардіологічними відділеннями,  кардіологами, терапевтами пологових будинків. Хворі, також, мають можливість звертатися на консультацію самостійно.

На консультацію направляються хворі сердцево-судинними захворюваннями:

 • Ишемична хвороба  серця;
 • Артеріальна гіпертензія;
 • Міокардіти;
 • Кардіоміопатії;
 • Інфекціонні эндокардіти;
 • Хронична серцева недостатність
 • Порушення серцевого ритму
 • Вади серця різної єтіології
 • Нейро-ціркуляторна дістонія.

Кардіологи на консультації вирішують проблемі хворих з невстановленим або сумнівним діагнозом; після виписки зі стаціонару паціентів, які лікувалися з приводу інфаркту міокарда та інших  форм ІХС; у випадку резистентності хвороби до проведеного лікування. Також мають можливість отримати консультацію кардіолога  вагітні жінки з серцево-судинними хворобами.

Для обстеження хворих використовуються сучасні методики:

 • Електрокардіографія;
 • Ультразвукова та променева діагностика;
 • Єхокардіоскопія;
 • Добове моніторування АД та ЄКГ;
 • Комп’ютерна томографія та МРТ;
 • Клінічна та біохімічна лабораторна діагностика ( ліпідограма, ревмопроби, коагулограма), кардіоспецифічні ферменти (тропонін, Д-дімер)

Кардіологи консультативного відділення мають можливість отримати консультацію фахівців іншіх спеціальностей диспансерного відділення Обласного центру серцево-судинних захворювань (невропатолог, єндокрінолог, психотерапевт та інші).

Хворих, яким при консультації діагноз встановити не вдалося, або резистентних до лікування, направляються на консультацію співробітників кафедр ЗДМУ чі ЗМАПО або  на консіліум.

Після консультації та уточнення заключного діагнозу і призначення необхідного лікування хворі направляються під диспансерний нагляд і подальше лікування за місцем проживання.

Персонал відділення має всі можливості і готовий  надати  Вам необхідну висококваліфіковану медичну допомогу.


Диспансерне відділення

Диспансерне відділення є структурним підрозділом поліклініки. Основні завдання відділення — це надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам в поліклініці, відбір пацієнтів на санаторно-курортне лікування, на МСЕК, проведення експертизи тимчасової непрацездатності, організація профілактичних оглядів за договором.

Докладніше

Фізіотерапевтичне відділення

Фізіотерапія — це реабілітаційний комплекс, що знаходиться на цокольному та першому поверхах в поліклінічному корпусі центру, де проводиться відновне лікування хворих з різною патологією. Щорічно в фізіотерапевтичному відділенні отримують лікування близько 3,5 тис. стационарних, амбулаторних пацієнтів, а так само пацієнтів денного стационару.

Докладніше